top of page

Organizacijska ekipa

Organizatorji TEDxUniversityofLjubljana dogodka smo skupina mladih študentov, ki deluje prostovoljno. Vsako leto se lahko pohvalimo z vrhunsko izpeljanimi dogodki, na katerih gostimo mnoge perspektivne mlade govornike, ki predstavljajo ideje, vredne širjenja.

Letošnjo ekipo sestavlja 21 visoko motiviranih študentov različnih študijskih smeri. Pod okriljem dveh vodij, smo razdeljeni v štiri ekipe: ekipa programa, ekipa PR/trženje, ekipa kreative in ekipa multimedije;

 

  • Ekipa programa je odgovorna za izbiro in mentorstvo/mentoriranje govornikov.

  • Ekipa PR/trženje skrbi za promocijo našega dogodka na družbenih omrežjih in za finančno perspektivo dogodka.

  • Ekipa kreativa vizualizira tematiko ter celostno podobo dogodka.

  • Ekipa multimedija ustvarja video vsebine, animacije.

Letos skupaj s šestimi govorniki soustvarjamo navdihujoč dogodek. 

bottom of page